હાર્ટ એટેકના 10 દિવસ પહેલાં શરીરમાં થાય છે આવા ફેરફાર, ઈગ્નોર કરવાની ભુલ ન કરવી

હાર્ટ અટેક પહેલા શરીરમાં થતા આ ફેરફારોને ઇગ્નોર કરવામાં આવે તો પછી સ્થિતિ કંટ્રોલ બહાર થઈ શકે છે. પરંતુ જો હાર્ટ અટેકથી બચવું હોય તો તેના કેટલાક લક્ષણોને ઇગ્નોર કર્યા વિના યોગ્ય સારવાર લઈ લેવી જોઈએ. જો સમયસર આ લક્ષણોને ઓળખી અને … Continue reading હાર્ટ એટેકના 10 દિવસ પહેલાં શરીરમાં થાય છે આવા ફેરફાર, ઈગ્નોર કરવાની ભુલ ન કરવી